www.tanecznepasje.pl

taneczne pasje
do kasy

Twój koszyk:

(pusty)

Regulamin Komisu

Informacja dla zainteresowanych !

Regulamin Sklepu znajduję się na stronie Sklepu i ma zastosowanie także do sprzedaży komisowej.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Klientów do wstawienia swoich używanych strojów  do naszego Komisu. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerami naszych telefonów dostępnych na naszej stronie.

REGULAMIN SPRZEDAŻY KOMISOWEJ STROJÓW TANECZNYCH W SKLEPIE

www.tanecznepasje.pl

 

§

1. Sklep www.tanecznepasje.pl  zwany dalej Komisantem  oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego przez Internet.

§

2. Przyjęcie towarów w komis  odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisantem a Deponującym zwanym dalej Komitentem. Komisant niezależnie od wynagrodzenia prowizyjnego w dniu podpisania umowy pobiera  opłatę w wysokości  80zł  od strojów tanecznych, tytułem zwrotu kosztów administracyjnych i kosztów przechowywania stroju przez okres 1-go roku.

W związku z możliwością dostarczenia stroju osobiście lub przesłania go pocztą do siedziby sklepu, Komitent zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania towarów Komisantowi do zawarcia Umowy Komisu i uiszczenia opłat komisowych lub odebrania towarów.

§

3. Komitent zobowiązany jest do przekazania strojów tanecznych  wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. Dostarczany przez Komitenta strój taneczny powinien być wyprany, nieuszkodzony z uzupełnionymi elementami dekorującymi takimi jak: kamienie, koraliki itp..

§

4. Komisant od  chwili otrzymania przedmiotu umowy ponosi wszelkie ryzyko ich uszkodzenia i utraty. Komisant obowiązany jest zachować należytą staranność w tym zakresie.

§

5. Komisant  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia stroju w komis bez podania przyczyny.

§

6. pkt1.Komisant pobiera prowizję w wysokości 20% od ceny sprzedaży każdego przedmiotu.pkt2. Zapłata za sprzedany towar następuje w terminie 7 dni po dacie sprzedaży po potrąceniu prowizji Komisanta po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty wypłaty.

§

7. Komisant ma prawo do sprzedaży wybranych strojów komisowych podczas trwania krajowych i zagranicznych  turniejów tańca  oraz do umieszczania ich na stronie internetowej oraz w innego rodzaju publikacjach.

§

8. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru.

§

9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku.

 


Strona głównaStrona główna

sklepy internetowe GIEKA 2011