www.tanecznepasje.pl

taneczne pasje
do kasy

Twój koszyk:

(pusty)

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.tanecznepasje.pl

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy tanecznepasje.pl, dostępny pod adresem http://www.tanecznepasje.pl prowadzony jest przez firmę 3S-Taneczne pasje s.c. W. Szczęsna, R. Stasik, ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Piaseczno, nr NIP: 123-125-53-67, REGON: 143177390 (dalej Przedsiębiorca).
 2. Niniejszy regulamin, stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu.
 3. Poza produktami fabrycznie nowymi, Sklep prowadzi również sprzedaż używanych strojów turniejowych w komisie.
 4. Zawsze przed zakupem przez Internet, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy w celu konsultacji odnośnie doboru rozmiaru obuwia i odzieży.
 5. W celu umożliwienia Użytkownikowi zakupu mniejszych ilości tkanin, wprowadzono jednostkę ilościową zwaną „kuponem”. Stanowi ona połowę z długości tkaniny wyrażonej w metrach lub yardach. Szerokość kuponu zależna jest od szerokości, w jakiej tkanina jest produkowana. Informacje dotyczące wymiaru kuponu są każdorazowo podawane w opisie tkaniny.
 6. Na towary zakupione w sklepie wystawiana jest paragon sprzedaży lub faktura VAT.
 7. W celu korzystania ze sklepu niezbędnymi są:

a)         posiadanie dostępu do Internetu,

b)        posiadanie adresu e-mail,

c)         zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0),

d)        akceptacja plików „cookies”.

DEFINICJE

 1. Konsument- Użytkownik, będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą w ramach sklepu www.tanecznepasje.pl czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością.
 2. Przedsiębiorca (właściciel Sklepu) – 3S-Taneczne pasje s.c. W. Szczęsna, R. Stasik, z siedzibą: ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Piaseczno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr Regon 143177390, NIP 123-125-53-67.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, dokonujący zakupów, za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem: http://www.tanecznepasje.pl

KONTAKT

 1. Adres Przedsiębiorstwa: 3S-Taneczne pasje s.c. W. Szczęsna, R. Stasik, ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Piaseczno.
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@tanecznepasje.pl
 3. Numer telefonu: +48 533388599 lub +48 533388799
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych, podanych w niniejszym punkcie.

DZIAŁ II

WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zawarcie przez Użytkownika  umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Przedsiębiorcą.
 2. Użytkownik, powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 0 dni lub w momencie dostarczania towaru – w zależności od sposobu płatności, wybranego podczas składania zamówienia.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 4. Sklep skontaktuje się z Konsumentem drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w celu potwierdzenia zamówienia oraz ustalenia szczegółów dotyczących produktu/produktów, płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu), sposobu dostawy (Poczta Polska, firma kurierska DHL, UPS, Szybka Paczka lub inna forma wysyłki, odbiór osobisty - możliwy po wcześniejszym umówieniu się i potwierdzeniu daty odbioru), adresu, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty).
 5. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie  towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta, podczas składania zamówienia.
 6. Konsument otrzyma drogą mailową lub telefoniczną informację o wysłaniu produktu.
 7. Konsument może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 8. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie:

a)         Do 48 godzin w przypadku produktów, które znajdują się w magazynie, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od daty zaksięgowania przelewu (płatność przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal),

b)        w przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Konsumenta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Konsumenta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.

9.  Dostawa towarów odbywa się na terenie Polski i za granicę.

DZIAŁ III

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Ceny podane w sklepie, są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną cenę zamówienia, składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Sklepu.

DZIAŁ IV

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

1.   Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

a)   osobiście, gotówką, w momencie odbioru zamówienia

b)   osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,

c)   osobiście, kartą płatniczą lub kredytową,

d)   tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe  Przedsiębiorcy:

32 1140 2017 0000 4102 1277 1434, w przypadku Konsumentów  z zagranicy na rachunek w EUR nr  PL 76 1140 2017 0000 4412 0100 1742 lub  na rachunek w USD nr  PL 67 1140 2017 0000 4312 0100 1759.

e)  systemem płatności PayPal.

2.   Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówionego towaru.

3.   Po dokonaniu wpłaty, w celu przyspieszenia realizacji zamówienia należy przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem na adres: biuro@tanecznepasje.pl.

4.   Sklep wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu (faktura VAT) lub paragon sprzedaży. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż zamówieniu, należy mailowo lub pisemnie poinformować Przedsiębiorcę o wprowadzonych zmianach.

DZIAŁ V

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem tkanin uciętych na życzenie Klienta, które nie podlegają reklamacji.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie: w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub  do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument, powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o dostąpieniu od umowy, z wyjątkiem tkanin uciętych na życznie Klienta, te nie podlegają reklamacji. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter, rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

DZIAŁ VI

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru, Konsument  ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy i telefony Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres:  
  1. listownie na adres Przedsiębiorcy : 3S-Taneczne pasje s.c. W. Szczęsna, R. Stasik, ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Piaseczno,
  2. poprzez e-mail na adres: biuro@tanecznepasje.pl
  3. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

DZIAŁ VII

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest firma 3S-Taneczne pasje s.c. W. Szczęsna, R. Stasik z siedzibą przy ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Piaseczno. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a)      w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Użytkownika,

b)      w związku z rejestracją konta Konsumenta w sklepie,

c)       w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

d)      w związku z uczestnictwem w programie rabatowym (Karta Stałego Klienta),

e)      w związku z korespondencją,

f)       dla potrzeb technicznych i statystycznych sklepu.

2. Użytkownik, dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

3. Każdy Użytkownik Sklepu ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

4. Właściciel Sklepu (Przedsiębiorca)  jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu (Przedsiębiorca) wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

6. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania sklepu do potrzeb Konsumenta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

(więcej informacji o Polityce prywatności zgodnie z RODO na naszej stronie)

 

DZIAŁ VIII

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in.:
 2. Mediacji, prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 3. Pomocy stałych, polubownych Sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedsiębiorca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

2. Właściciel sklepu (Przedsiębiorca) informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej.

3. Przedsiębiorca zwraca uwagę, że sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Przedsiębiorcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku; Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r; oraz Ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

6. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin, dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  20.03.2015r

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten, należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Dane  Przedsiębiorcy:

http://www.tanecznepasje.pl prowadzony jest przez firmę 3S-Taneczne pasje s.c. W. Szczęsna, R. Stasik, ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Piaseczno, nr NIP: 123-125-53-67, REGON: 143177390 (dalej Właściciel).

 

- Niniejszym informuję/ informujemy, o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 • Data odbioru
 • Imię i nazwisko konsumenta (ów)
 • Adres konsumenta (ów)
 • Podpis konsumenta (ów), jeżeli formularz jest  przysłanym w wersji papierowej.
 • Data

 

*Niepotrzebne skleślić

 

 

 

 


Strona głównaStrona główna

sklepy internetowe GIEKA 2011